Poradnik Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych 2020

zł35.00
Tax included

Piąte wydanie "Poradnika Integrowanej Ochrony Roślin" na sezon 2020.

Podstawą dla zaleceń szczegółowych "Poradnika" są informacje z rejestru środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 15 grudnia 2019 r.

Quantity

Drodzy Producenci i Doradcy,

mamy nadzieję, że kolejne, już piąte, wydanie „Poradnika Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych" na sezon 2020 roku będzie pomocą dla Was przy podejmowaniu agrotechnicznych decyzji dotyczących Waszych plantacji. Podstawą dla zaleceń szczegółowych „Poradnika" są informacje z rejestru środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 15 grudnia 2019 roku. W porównaniu do roku ubiegłego oferta środków zarejestrowanych do ochrony roślin jagodowych znacznie się zmieniła. Ubyło kilka dotychczas używanych, a w to miejsce pojawiły się nowe rejestracje. Warto pamiętać, że również w tym sezonie w obrocie występuje wiele środków zawierających tę samą substancję czynną. Dlatego powinno się tym baczniej zwracać uwagę na skład chemiczny środka, aby dobierać preparaty o różnym mechanizmie działania, przeciwdziałając między innymi uodpornianiu się agrofagów.

Wciąż aktualna jest zasada, aby każdy producent lub osoba upoważniona do prowadzenia ochrony roślin w gospodarstwie dokładnie analizowała treść etykiety przed wykonaniem zabiegu, a najlepiej przed zakupem środka ochrony roślin. Mając świadomość trudności, jakie na co dzień może sprawiać ochrona roślin jagodowych, autorzy „Poradnika" podjęli zadanie zebrania i opracowania jak najszerszego pakietu informacji ułatwiających realizację tego celu. Równocześnie należy zaznaczyć, że „Poradnik" ma pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną i doradczą w zakresie ochrony roślin jagodowych. W procesie decyzyjnym pierwszym i podstawowym warunkiem uzasadnionego i skutecznego zabiegu jest prawidłowa diagnoza oraz trafne rozpoznanie zagrożenia związanego z wystąpieniem choroby czy szkodnika. Pomocą ma służyć zamieszczenie w „Poradniku" charakterystyki najważniejszych gospodarczo chorób i szkodników występujących w danej uprawie. Na końcu opisu każdego gatunku agrofaga starano się sprecyzować, w oparciu o dostępną wiedzę naukową, sposoby i terminy lustracji roślin oraz wartości progu zagrożenia i progu ekonomicznej szkodliwości jako podstawy podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu. W tym numerze bardzo istotnie został wzbogacony materiał zdjęciowy, który mamy nadzieję, ułatwi identyfikację zagrożenia na plantacji.

Pamiętajmy również o tym, że w jak największym zakresie powinno się sięgać w ochronie po metody i środki niechemiczne. Dzięki temu istnieje możliwość kompleksowego tworzenia programów ochrony wykorzystujących różne mechanizmy działania w zwalczaniu lub ograniczaniu agrofagów. Zazwyczaj na efekty działania metod alternatywnych w porównaniu do standardowych trzeba poczekać dłużej lub są one słabiej widoczne. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że prawa konkurencji rynkowej oraz oczekiwania konsumentów sprawią, iż korzystanie z innych, niechemicznych, metod ochrony roślin (biologicznych, fizycznych, biotechnicznych, hodowlanych) będzie zyskiwało na znaczeniu, również w aspekcie ekonomicznym. Stąd też w „Poradniku" w tym sezonie znalazła się zaktualizowana tabela produktów znajdujących się w obrocie o różnym mechanizmie działania i zawierających substancje naturalnie występujące.

Oddając do rąk Państwa kolejne wydanie „Poradnika" życzymy Dobrego Roku 2020, dorodnych plonów i satysfakcjonujących dochodów w nadchodzącym sezonie.

Prosimy równocześnie o zgłaszanie wszelkich uwag, które mogłyby pomóc w jego doskonaleniu i uniwersalizacji, abyśmy mieli poczucie, iż jest on naszym wspólnym doradcą, niezbędnym w codziennej, wymagającej i pełnej wyzwań pracy Sadowników.

W imieniu zespołu redakcyjnego dr Paweł Krawiec

 

Spis treści

Najważniejsze choroby i szkodniki agrestu i porzeczek

Agrest - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Porzeczka czarna, czerwona i biała - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby szkodniki borówki wysokiej i żurawiny

Borówka wysoka - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki jeżyny i maliny

Jeżyna i malina - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki jeżyny i maliny

Najważniejsze choroby i szkodniki truskawki

Truskawka - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki aronii         

Aronia - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki jagody kamczackiej

Jagoda kamczacka - ochrona przed chorobami, szkodnikami

Żurawina - ochrona przed chorobami, szkodnikami

Piktogramy (znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, używane w etykietach środków ochrony roślin

Regulacja zachwaszczenia na plantacjach jagodowych

Środki owadobójcze, roztoczobójcze, nicieniobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Środki grzybobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Inne środki i metody ochrony roślin jagodowych oraz regulator wzrostu i stymulator odporności

Kody form użytkowych środków ochrony roślin

Wpływ odczynu i temperatury wody używanej do przygotowywania cieczy użytkowej na skuteczność zabiegu ochrony roślin

Najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin jagodowych w owocach obowiązujące w Unii Europejskiej, Unii Celnej i Federacji Rosyjskiej

2020-04-06