Poradnik Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych 2021

25,00 zł
Brutto

Szóste wydanie "Poradnika Integrowanej Ochrony Roślin" na sezon 2021.

Podstawą dla zaleceń szczegółowych "Poradnika" są informacje z rejestru środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ilość

Drodzy Producenci, Doradcy i Pasjonaci Owoców Jagodowych, liczymy na to, że szóste wydanie „Poradnika Integrowanej Ochrony Roślin Jagodowych 2021” będzie użyteczną pozycją w Waszej jagodowej bibliotece. Poradnik ma służyć pomocą w układaniu planu działań, które trzeba zrealizować, aby zebrać wysoki i dobry jakościowo plon zapewniający ekonomiczną efektywność jagodowej plantacji. Podstawą dla zaleceń szczegółowych „Poradnika” są informacje z rejestru środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dzień 15 grudnia 2020 roku. W porównaniu do roku ubiegłego oferta środków zarejestrowanych do ochrony roślin jagodowych ponownie znacznie się zmieniła. Ubyło kilka dotychczas stosowanych substancji, a w ich miejsce pojawiły się kolejne rejestracje. Należy podkreślić, że również w tym sezonie w obrocie występuje wiele środków zawierających tę samą substancję czynną. Dlatego tym baczniej zwracajmy uwagę na skład chemiczny środka, aby dobierać preparaty o różnym mechanizmie działania, przeciwdziałając między innymi uodpornianiu się agrofagów.

Pamiętajmy o złotej zasadzie w ochronie roślin: przed wykonaniem zabiegu, a najlepiej przed zakupem środka ochrony roślin, każda osoba upoważniona do prowadzenia ochrony roślin w gospodarstwie powinna przeanalizować treść etykiety. W ciągu roku warto zwracać uwagę na kończące się okresy zużycia środków.

Mając świadomość tego, jak złożonym wyzwaniem jest ochrona roślin jagodowych, autorzy „Poradnika” zebrali i opracowali szeroki pakiet informacji ułatwiających realizację tego celu. Ta publikacja ma pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną i doradczą w zakresie ochrony roślin jagodowych. W procesie decyzyjnym pierwszym i podstawowym warunkiem uzasadnionego i skutecznego zabiegu jest prawidłowa diagnoza oraz trafne rozpoznanie zagrożenia związanego z wystąpieniem choroby czy szkodnika. Pomocne będą zamieszczone w „Poradniku” charakterystyki najważniejszych gospodarczo chorób i szkodników występujących w danej uprawie wraz z bogatą dokumentacją zdjęciową. Na końcu opisu każdego gatunku agrofaga starano się sprecyzować, na podstawie dostępnej wiedzy naukowej, sposobów i terminów lustracji roślin oraz wartości progu zagrożenia oraz progu ekonomicznej szkodliwości, uzasadnienie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu.

Pamiętajmy również o tym, że w jak największym zakresie powinno się sięgać w ochronie po metody i środki niechemiczne. Dzięki temu istnieje możliwość kompleksowego tworzenia programów ochrony wykorzystujących różne mechanizmy działania w zwalczaniu lub ograniczaniu agrofagów. Zazwyczaj na efekty działania metod alternatywnych w porównaniu do standardowych trzeba poczekać dłużej lub są one słabiej widoczne. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że prawa konkurencji rynkowej oraz oczekiwania konsumentów sprawią, że korzystanie z innych, niechemicznych metod ochrony roślin (biologicznych, fizycznych, biotechnicznych, hodowlanych) będzie zyskiwało na znaczeniu, również w aspekcie ekonomicznym. Stąd też w „Poradniku” widnieje zaktualizowana tabela produktów znajdujących się w obrocie o różnym mechanizmie działania i zawierających substancje naturalnie występujące.

Oddając do Państwa rąk kolejne wydanie „Poradnika”, życzymy pomyślnego roku 2021, dorodnych plonów i satysfakcjonujących dochodów w nadchodzącym sezonie.

Prosimy równocześnie o zgłaszanie wszelkich uwag, które mogłyby pomóc w doskonaleniu i uniwersalizacji „Poradnika”, abyśmy mieli poczucie, że jest on naszym wspólnym doradcą, niezbędnym w codziennej, wymagającej i pełnej wyzwań pracy sadowników.

W imieniu zespołu redakcyjnego dr Paweł Krawiec

 

Spis treści

Najważniejsze choroby i szkodniki agrestu i porzeczek

Agrest - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Porzeczka czarna, czerwona i biała - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby szkodniki borówki wysokiej i żurawiny

Borówka wysoka - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki jeżyny i maliny

Jeżyna i malina - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki jeżyny i maliny

Najważniejsze choroby i szkodniki truskawki

Truskawka - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki aronii         

Aronia - ochrona przed chorobami i szkodnikami

Najważniejsze choroby i szkodniki jagody kamczackiej

Żurawina - ochrona przed chorobami, szkodnikami

Regulacja zachwaszenia na plantacjach jagodowych 

Środki roztoczobójcze, owadobójcze, nicieniobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych 

Środki grzybobójcze dopuszczone do ochrony roślin jagodowych

Inne środki i metody ochrony, regulatory wzrostu oraz stymulatory wzrostu i odporności roślin jagodowych

Piktogramy (znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, używane w etykietach środków ochrony roślin

Kody form użytkowych środków ochrony roślin 

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych ŚOR w owocach jagodowych obowiązujące

w handlu z Unią Europejską, Euroazjatycką Unią Gospodarczą i Federacją Rosyjską

2020-04-06