Po dobre prawo

4,50 zł
Brutto

Nawet kilka tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy zdarzało się składać do Powiatowych Urzędów Pracy „pracodawcom”, którzy nie byli zainteresowani zatrudnieniem choćby jednego pracownika ze Wschodu. Cały biznes to własnie handel oświadczeniami. Urzędy Pracy nawet wiedząc, ze za oświadczeniami nie kryje się rzeczywista działalność, nie miały możliwości prawnych odmówienia ich wydania.

Ilość

E- artykuł w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Jak pobrać e-artykuł?

Pliki do pobrania (130.85k)