Drosophila suzukii - realne zagrożenie

10,00 zł
Brutto

Ten praktyczny przewodnik przygotowany został z myślą o producentach gatunków owoców zagrożonych wystąpieniem tego szkodnika w Polsce. W praktyczny sposób pokazuje on w jaki sposób rozpoznać szkodnika oraz jakie środki zaradcze należy podjąć aby monitorować, ograniczać i częściowo zwalczać tego szkodnika.

Ilość

Ten praktyczny przewodnik przygotowany został z myślą o producentach gatunków owoców zagrożonych wystąpieniem tego szkodnika w Polsce. W praktyczny sposób pokazuje on w jaki sposób rozpoznać szkodnika oraz jakie środki zaradcze należy podjąć aby monitorować, ograniczać i częściowo zwalczać tego szkodnika.

SPIS TREŚCI:

Wstęp - str. 5

Charakterystyka - str. 6

Biologia - str. 10

Pochodzenie i zasięg występowania - str. 12

Zakres żywicieli - str. 15

Szkodliwość - str. 17

Monitoring i lustracje - str. 20

Prewencja i zwalczanie - str. 22

Ryzyko występowania w Polsce - str. 26

Literatura - str. 27