Czy polska aronia może być lepsza?

zł4.50
Tax included

Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii „Aronia Polska” w dniach 2-3 grudnia 2016 roku zorganizowało dla swoich członków szkolenie z metod integrowanej produkcji. Jeżeli ma być lepiej, to powinno być tez drożnej. Dlatego szkolenie to zostało poprzedzone spotkaniem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele tej organizacji na ręce ministra Krzysztofa Jurgiela złożyli listę postulatów, których realizacja, ich zdaniem, poprawi los plantatorów poprzez lepsza organizacje rynku.

Quantity