Wybrane aspekty ochrony prawnej odmian roślin – ochrona wspólnotowa

4,50 zł
Brutto

W „Jagodniku” 2/2017 przybliżone zostały podstawowe zagadnienia związane z ochrona prawna odmian roślin i przedstawiono polska regulacje dotycząca krajowej ochrony prawnej odmian roślin. Drugim poziomem ochrony, odrębnym od ustawy oochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843, dalej w tekście zwana Ustawa), jest poziom wspólnotowy. Podobnie jak polska ustawa, regulacja wspólnotowa oparta jest na założeniach Konwencji UPOV (Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Nowych Odmian Roślin) z 1961 roku, która powołała do życia Miedzynarodowy Zwiazek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) z siedziba w Genewie.

Ilość

E- artykuł w formacie PDF.

Pliki do pobrania

Jak pobrać e-artykuł?

Pliki do pobrania (130.85k)