Certyfikacja gospodarstw ekologicznych
search
  • Certyfikacja gospodarstw ekologicznych

Certyfikacja gospodarstw ekologicznych

zł4.50
Tax included

Aby móc oferować ekologiczne owoce, trzeba najpierw postarać się o certyfi kat zgodności. Jest on wystawiany przez uprawnioną do tego jednostkę certyfi kującą. Gospodarstwo produkujące owoce jagodowe, aby uzyskać certyfi kat, musi przejść 3-letni okres przejściowy. Gratyfi kację za trud i starania stanowią wyższe ceny oraz w praktyce pewny zbyt wyprodukowanych owoców.

Quantity