Jagodnik 2/2024
search
  • Jagodnik 2/2024

Jagodnik 2/2024

22,00 zł
Brutto

Jagodnik nr 2/2024. Wydanie na luty.

Ilość

W tym wydaniu:

Truskawka

Najlepsze odmiany truskawek w projekcie Truskawkowe Inspiracje

Projekt Truskawkowe Inspiracje, zapoczątkowany w 2021 roku i realizowany w gospodarstwie Magdaleny i Mateusza Włodarczyków w Hornigach, pozwolił uzyskać wiele cennych informacji na temat nowych odmian truskawki. Przez dwa sezony, w latach 2022 i 2023 oceniliśmy 24 odmiany, w tym kilka zupełnych nowości. Niektóre okazały się na tyle atrakcyjne, że już po pierwszym sezonie zaczęły masowo trafiać na plantacje towarowe. Ostatecznej oceny odmian dokonaliśmy po sezonie 2023, a jej efekty zostały również zaprezentowane podczas Konferencji Truskawkowej w trakcie TSW 2024.

 

Z pola na rynek owoców deserowych

Państwo Brodzińscy od wielu lat zajmują się handlem owocami truskawek. W niektórych sezonach problem stanowiło dla nich uzyskanie towaru o zadowalających walorach jakościowych. Zdecydowali więc, że przynajmniej część owoców będą sami produkować.

 

Bioinsektycydy i biofungicydy

W poprzednim numerze „Jagodnika” opisałem czynniki wpływające czy wręcz decydujące o skutecznej ochronie nie tylko truskawki, ale też innych gatunków jagodowych. W poniższym materiale przedstawiam grupę produktów oraz rozwiązań, które coraz częściej stosowane są jako skuteczne wsparcie standardowej ochrony chemicznej lub w wielu przypadkach są jedynym sposobem skutecznego zwalczania szkodników albo chorób.

Tym razem truskawkowo. expoSE & expoDirekt

Wizyta na duecie targowym expoSE & expoDirekt stanowi świetną okazję do zapoznania się z trendami panującymi na niemieckim rynku nie tylko owoców jagodowych. Ubiegłoroczna edycja targów, która odbyła się 22-23 listopada, zgromadziła rekordową liczbę wystawców – 430 firm z dwunastu krajów. Targi odwiedziło 5500 osób z 37 krajów, co dowodzi międzynarodowego charakteru tego wydarzenia.

 

Odmiany powtarzające owocowanie (cz. I) – plonowanie i sadzenie

W listopadzie ub. roku firma doradcza Greenovatica po raz kolejny zorganizowała szkolenie dla współpracujących z nią plantatorów. Starano się przedstawić optymalne rozwiązania dotyczące m.in. truskawek odmian powtarzających owocowanie, które stanowią ważną część produkcji w gospodarstwach stawiających na uprawę truskawek pod osłonami.

 

Jak zmieniać będzie się produkcja truskawek w Europie?

Pod koniec października 2023 roku miałem okazję odwiedzić siedzibę firmy Fresh Forward w Holandii. Z jej przedstawicielami rozmawiałem m.in. na temat trendów na rynku truskawek oraz o najnowszych osiągnięciach w hodowli odmian prowadzonej w tym przedsiębiorstwie. Uważają oni, że produkcja tych owoców będzie coraz bardziej wyspecjalizowana i oparta na rozległej wiedzy. Z jednej strony ważne są cechy genetyczne odmian, a z drugiej – poznanie i wykorzystanie atutów poszczególnych kreacji w warunkach danego gospodarstwa.

 

Malina

Zarządzanie kosztami w uprawie tunelowej

Uprawy malin są specyficzne pod względem zarządzania, gdyż produkcja taka jest zazwyczaj procesem dynamicznym i zmiennym.

Otoczenie związane z tą produkcją wymaga również koordynacji i podejmowania szybkich działań. Decyzje, aby mogły być trafne, należy podeprzeć zrozumieniem rożnych aspektów produkcji.

 

Nowe polskie odmiany

W grudniu 2023 roku do badań przedrejestracyjnych w COBORU spółka Niwa zgłosiła 9 odmian maliny i jeżyny mojego autorstwa*, z których część przeznaczona jest do produkcji owoców deserowych, a część do przetwórstwa i do mechanicznego zbioru owoców. W tym artykule przedstawiam opis nowych deserowych odmian maliny.

 

W klasie PREMIUM (cz. II)

W pierwszej części relacji („Jagodnik” 1/2024) z firmy Legsad, należącej do Renaty i Rafała Koźlaków, zlokalizowanej w okolicach Legnicy przedstawiłem informacje dotyczące produkowanych tam malin oraz zmian, jakie w technologii ich uprawy oraz doborze odmian wprowadzono w ostatnich latach. Czytelnicy mogli się również dowiedzieć o poczynionych w tym gospodarstwie inwestycjach związanych z przygotowaniem owoców do sprzedaży. W drugiej części relacji opisuję tematy związane z logistyką oraz prowadzoną w nim również uprawą jeżyn i borówek.

 

W tunelu i w otwartym gruncie

Projekt Malinowe Factory w 2023 roku był jak duża bombonierka – każdy mógł w nim znaleźć coś dla siebie. W pierwszej części relacji z finałowego spotkania w ramach projektu (czyt. „Jagodnik” 8/2023) opisywałem kwestie związane z przygotowaniem stanowiska pod uprawę malin oraz zagadnienia dotyczące wykorzystywanych urządzeń, w drugiej – współczesną, przystającą do polskich realiów technologię produkcji malin dla przemysłu („Jagodnik” 1/2024). Poniżej przybliżam zagadnienia związane z uprawą malin w otwartym gruncie oraz w tunelach.

 

Borówka wysoka

Do przodu! Czy raczej trzeba włączyć bieg wsteczny? - rozmowa z Jerzym Wilczewskim

Z początkiem grudnia 2023 roku odwiedziłem po raz kolejny Białousy, spotykając się przy okazji z Mariuszem Padewskim z firmy Fall Creek, czego podsumowaniem jest rozmowa z założycielem i siłą napędową jednego z największych borówkowych gospodarstw w Europie, panem Jerzym Wilczewskim i jego rodziną.

 

Z pasją do borówek

Prowadzone przez Klaudię i Łukasza Kurlapskich gospodarstwo Agro-Berry położone jest w miejscowości Ostrów koło Ozorkowa. Borówki uprawia się w nim od 2011 roku, a łączna powierzchnia wszystkich ich plantacji wynosi obecnie 12 ha. Dużą część prac związanych z prowadzeniem upraw ogrodnicy wykonują samodzielnie, co jednocześnie pozwala lepiej rozumieć rośliny, które uprawiają z dużą pasją i zaangażowaniem.

 

Małe przetwórstwo

Owoce jagodowe w słoiku – wartościowy surowiec dla przetwórstwa

W roku 2023 w Instytucie Ogrodnictwa-Państwowym Instytucie Badawczym w ramach zadania celowego 9.2 „Zrównoważona produkcja artykułów żywnościowych na poziomie lokalnych społeczności”, finansowanego ze środków MRiRW, podjęto badania mające na celu między innymi opracowanie technologii produkcji przetworów z gatunków mniej znanych, takich jak jagoda kamczacka oraz pigwa. Czy się udało? Myślę, że tak…

Ochrona

Mikrobiologiczna rewolucja – różnorodność bakterii z rodzaju Bacillus

Plantatorzy dążą do maksymalnej wydajności, czyli uzyskiwania jak najwyższych plonów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej ich jakości. Dodatkowo, przed producentami żywności pojawia się coraz więcej wyzwań. Z jednej strony, rosnące koszty produkcji, malejąca zarówno dostępność siły roboczej, jak i pula dostępnych substancji czynnych w środkach ochrony roślin oraz nasilająca się konkurencja w sprzedaży owoców na rynkach krajowym i zagranicznym. Z drugiej strony, stresy abiotyczne, takie jak susza, zasolenie czy niskie temperatury, stanowią poważne zagrożenie dla produkcji roślinnej i bezpieczeństwa żywności na całym świecie. W ostatnich latach drastyczne zmiany klimatyczne jeszcze bardziej nasiliły te problemy. Aby dostosować się do tych zmiennych i często trudnych warunków, rolnicy muszą szukać nowych rozwiązań i wprowadzać je do swojej technologii produkcji.

 

Grudniowe Forum

Tradycyjnie już, kończący się rok 2023 firma Bayer zamknęła spotkaniem w ramach Forum Doradców Sadowniczych. W warszawskiej jej siedzibie spotkali się specjaliści z zakresu ochrony, by podyskutować o kluczowych problemach 2023 roku i najbliższych planach rozwoju firmy w zakresie nowych produktów.

 

Biostymulatory mikrobiologiczne – wsparcie dla roślin

Mikroorganizmy i ich społeczności (mikrobiomy) odgrywają fundamentalną rolę w bioróżnorodności i funkcjonowaniu wszystkich innych żywych organizmów. Dlatego prawidłowe zarządzanie mikrobiomem w systemach rolniczych może promować zrównoważony ekonomicznie rozwój produkcji, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

 

Aktualności

Integrowana ochrona – nowe biofungicydy

Współczesna ochrona roślin wymaga przede wszystkim aktualnej i pełnej wiedzy, zarówno w zakresie doboru preparatów, jak i sposobu ich działania oraz optymalnych terminów stosowania. W dobie coraz większych wymagań ze strony odbiorców, trzeba też zwracać uwagę na ryzyko pozostałości w owocach kierowanych do handlu. Poprzez włączenie do programów ochrony biofungicydów można to ryzyko w znacznym stopniu zminimalizować. Temat ten poruszany był podczas spotkania, które 30 listopada ub. roku zorganizowała firma BASF, a przeznaczone było ono przede wszystkim dla doradców na co dzień współpracujących z plantatorami.

 

Wolna strefa

Mętna woda

Kto chciałby rynek owoców przemysłowych w Polsce oceniać kryteriami rynkowymi czy poprzez zwykłą logikę, którą powinni kierować się jego uczestnicy, najpewniej by zwariował. Nie ma w tej branży ani dobrej woli, ani chęci współpracy ze strony przedstawicieli zakładów przetwórczych (z niewielkimi wyjątkami), ani długotrwałej czy chociażby jakiejkolwiek wizji ze strony organów tworzących prawo.